DUYURULAR

MÜDÜRLÜĞÜMÜZE 22.DÖNEM POMEM OLARAK PLANLANAN ADAYLARIN KAYIT İŞLEMLERİ İÇİN GETİRECEKLERİ EVRAKLAR VE DİKKAT EDECEKLERİ HUSUSLAR
  07 Ağustos 2018

Polis Meslek Eğitim Merkezleri Giriş Yönetmeliğinin 16’ ncı maddesi hükmü gereğince sınav sonuçları adaylara ilanen tebliği edilmiştir. Ayrıca adaylara posta, telefon vb. iletişim araçları ile tebligat yapılmayacaktır. İnternet üzerinden yapılan duyuru tebligat niteliğindedir.

* Başarılı olan adayların intibak eğitimleri, 27.08.2018 tarihinde başlayacak ve adayların planlandıkları POMEM Müdürlüklerinde yapılacaktır.

* POMEM Müdürlüklerine planlaması yapılan adayların 27.08.2018 günü saat:17.00’ye kadar planlandıkları POMEM Müdürlüklerinde geçici kayıtlarını yaptırmak üzere hazır bulunmaları gerekmektedir. Belirtilen tarihte kayıtlarını yaptırmayan adaylar haklarını kaybedecek ve yerlerine yedek aday planlaması yapılacaktır.

*Adaylara intibak eğitimi süresi içerisinde, yerleştirildiği Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğünce okulun bulunduğu ilin Devlet Hastanesinden sağlık kurulu raporu aldırılacaktır. Sağlık kurulu raporu aldırma esnasında adaylardan ücret alınmayacaktır.

ASKERLİK İLE İLGİLİ BELGELER

1- Askerlik hizmetini yapmış adaylardan “Terhis belgesi (Aslı)  ve fotokopisi (2 adet)

2- 1111 sayılı Askerlik Kanunun 10’uncu maddesine göre askerlik hizmetini yapmış sayılanlardan ise “Askerlik Durum Belgesi “istenecektir. (Aslı)

3)- Varsa Askerlik süresince alınan hava değişimi raporu (2 suret) (Aslı ve fotokopisi)

4)- Askerlikte herhangi bir sebeple alınan Sağlık Kurulu Raporu (2 suret) (Aslı ve fotokopisi)

5)- Askerlik yapmayanların Askerlikle ilişiklerinin olmadığını gösterir Askerlik Şubesinde alınan onaylı belge

6)-Askerlikten muaf veya Askerliğe elverişli olmadığını gösterir onaylı belge

(Aslı ve fotokopisi)

EVLİLİKLE İLGİLİ BELGELER

1)- Evlilik cüzdanının Aslı ve Evlilik Cüzdanının ilk dört sayfasının fotokopisi (2 suret)

2)- Eşine ait adli sicil kaydı (Son 15 gün içinde alınmış güncel)

3) Eşinin Kimlik Fotokopisi (2 Adet)

4) Eşe ait vukuatlı nüfus kayıt örneği (1 adet)

5)- Evli olanların eşlerinin fotoğrafları (2 Adet Güncel )

6) Eşi hakkında sonuçlanmış veya devam eden davası bulunanlar ilgili mahkemeden evraklarının onaylı suretini

ÖĞRENİM İLE İLGİLİ BELGELER

1)- Mezun olduğu üniversiteye ait diplomanın aslı veya onaylı örneği: diplomasını Kaybedenler için öğrenim durum belgesi aslı ve fotokopisi (2 Adet)

(Halen bir Yükseköğretim programında kaydı bulunanlardan diplomasını teslim alamayanlar ile Yüksek lisans eğitimine devam etmesi nedeniyle üniversite diploması yanında bulunmayan adaylar, diplomalarının aslı yerine yüksek lisans yaptığı veya okuduğu üniversitede /enstitü/yüksekokul tarafından onaylanan diploma örneği ile birlikte yüksek lisans eğitimine devam ettiğini veya öğrenci olduğunu gösterir onaylı belgelerini getirmeleri durumunda da kayıtları alınacaktır)

2)- 2 adet diploma fotokopisi (arka yüzleri dahil)

3)-Ortaokulda hazırlık okuyanlar ile 2008 yılı ve öncesi liseyi 4 yıl süre ile okuyanlar;

Ortaokul veya Lise Diplomasının Aslı ya da noterden onaylı suretini,

Diploması elinde olmayanlar ile Diplomasında hazırlık okuduğu belirtilmeyenler ise; Ortaokul ya da lisede hazırlık okuduklarına dair mezun oldukları okul idaresinden alacakları ıslak imzalı ( mavi kalem) ve mühürlü belgeyi getireceklerdir.

İSTENEN DİĞER BELGELER

1)- Nüfus Cüzdanı aslı görülmek kaydı ile Fotokopisi istenecektir. (2 adet)

2)-Müracaat Dosyalarında bulunan fotoğraflar haricinde, son altı ay içerisinde çekilmiş 8 Adet vesikalık (biyometrik değil) fotoğraf (fotoğraflar takım elbiseli, kravat ve gömlekli olacak, sakal ve bıyık olmayacak) her fotoğrafın arkasına isim soy isim ve TC kimlik no yazılacak

3)-Kan Grubunu gösterir belge (Ehliyet ve ya Nüfus cüzdanında yazıyorsa fotokopileri yeterli olacaktır)

4)- Kendisine veya eşine ait isim ve soy isim değişikliği varsa buna ait mahkeme kararı

5)-Yaş düzeltmesi yaptıran adayların yaş düzeltmesi ile ilgili mahkeme kararı istenecektir, dosyasında mevcut ise adaylardan tekrar istenilmeyecektir.

6) Kendisi hakkında sonuçlanmış veya devam eden bir davası olanların davanın safahatını belirtir mahkeme evraklarının onaylı suretini ilgili mahkemeden temin ederek geleceklerdir.

7)- SGK kaydı bulunanlar SGK numaralarını öğrenerek geleceklerdir

8)- Ehliyet fotokopisi (Ehliyeti Olanlar için)

9)-Herhangi bir siyasi parti ya da siyasi parti yan kuruluşlarına üye olmadıklarına dair kendi el yazılı ve imzalı beyanlarını belirtir dilekçelerini geçici kayda gelirken yanlarında getireceklerdir.

10)- Adaylar aşağıda Ek olarak sunulan Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formunu eksiksiz bir şekilde bilgisayar ortamında düzenleyerek iki (2) suret çıktı halinde ve (2) adet ikametgah belgesi ve Kimlik Fotokopisi getireceklerdir. Evli olan adaylar eşleri için de Ek olarak sunulan Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formunu eksiksiz bir şekilde bilgisayar ortamında iki (2) suret düzenleyecek ve eşlerine ait bir adet ikametgah ve Kimlik Fotokopisi belgesi ile bir adet fotoğraf getireceklerdir. Ayrıca hem kendilerine hem de eşlerine ait 2 adet Adli Sicil Kaydı (E-Devlet Sisteminden) ve Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği getireceklerdir.

11)-Adaylar aşağıda Ek- de sunulan Öğrenci Bilgi Formunu eksiksiz bir şekilde mavi tükenmez kalemle doldurup imzalı bir şekilde getireceklerdir.

12)- E- Devlet şifresi alarak aktif hale getireceklerdir.

NOT: Geçici kayıt esnasında istenilen belgelerin asıllarını getirmeyen adaylar noter tasdikli örneklerini verebilir. Ancak eğitim ve öğretimin başlama tarihinde bu belgelerin asıllarını ibraz etmek zorundadırlar. Aksi takdirde kesin kayıtları yapılmayacaktır.

DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN DİĞER HUSUSLAR

1. Eğitim Merkezimize geçici kayıtlar 27 Ağustos 2018 Pazartesi günü sabah saat:08.00’dan itibaren başlayıp aynı gün saat: 17.00’a kadar devam edecektir. Bu nedenle, Eğitim Merkezimize planlaması yapılan öğrenci adaylarının 27 Ağustos 2018 Pazartesi günü 08.00-17.00 saatleri arasında Eğitim Merkezimizde hazır bulunmaları gerekmektedir. (Eğitim Merkezimize giriş yaptıktan sonra kayıtları alınan öğrenci adaylarımızın tekrardan dışarıya çıkışlarına izin verilmeyecektir.)

2. Ses ve görüntü kaydetme ve depolama özelliği bulunan; akıllı cep telefonu, laptop, tablet pc, fotoğraf makinesi, kamera, vb. gibi her türlü cihaz kesinlikle getirilmeyecektir.

3. Öğrenci adayları ya da öğrenci yakınları tarafından Eğitim Merkezimize getirilen ya da gönderilen her türlü yiyecek ve içecek maddesi Eğitim Merkezimize alınmayacaktır.

4. Doktor raporu ya da reçetesi ibraz edilemeyen ilaçlar ile her türlü bitkisel ilaç ve tıbbi malzemeler getirilmeyecektir.

5. Ustura, açık jilet ile her türlü kesici delici alet getirilmeyecektir.

6. Öğrenci adayları alyans ve saat hariç her türlü takı veya aksesuarları yanında bulundurmayacaktır.

7. Her türlü siyasi ya da ideolojik yayın ve malzemeler Eğitim Merkezimize getirilmeyecektir.

8. Öğrenci adayları; pijama, terlik, havlu, tıraş malzemesi vb. kişisel malzemeleri okula gelirken yanlarında getirmeleri gerekmektedir.

9. Öğrenci adaylarının mevsim şartlarını göz önünde bulundurarak resmi istihkakları kendilerine dağıtılana kadar giyebilecekleri kıyafetlerini (yeterli sayıda açık renk gömlek, koyu renk kumaş pantolon ve 2 adet açık mavi renkli tişört) yanlarında getirmeleri uygun olacaktır. Adayların yanlarında takım elbise getirmelerine gerek yoktur.

10. Öğrenci adaylarının, eşofman takımı ve spor ayakkabılarını yanlarında getirmeleri uygun olacaktır.

11. Öğrenci adaylarının siyasi parti, vakıf, sendika, her türlü dernek üyelikleri,( sportif amaçlı dernekler hariç) ticari sicil kayıtlarına dair üyelik ve aidiyetleri var ise üyeliklerini iptal ettirmeleri gerekmektedir.

12. Yukarıda getirilmesi yasak olarak belirtilen malzemeler, Eğitim Merkezimizin nizamiye giriş kapısında yapılacak olan aramada bulunması halinde Eğitim Merkezimize alınmayacaktır.

NOT:

Öğrenci adaylarımızın mağdur olmaması için yukarıda belirtilen hususlara dikkat etmeleri gerekmektedir ayrıca, kayıt için gelecek tüm öğrenci adaylarımızın Eğitim Merkezimize gelmeden önce saç ve sakal tıraşı olmaları gerekmektedir.

Öğrenci adaylarımızın, Polis Akademisi Başkanlığı ve Malatya Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğümüzün internet sitelerini sık sık takip etmeleri gerekmektedir.

Aşağıda  sunulan linklerin üzerini tıklıyarak formları indirebilirsiniz.

Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu

Öğrenci Bilgi Formu

Haber Paylaş