ETKİNLİKLER

Genel Kolluk - Özel Güvenlik İşbirliği ve Entegrasyon Projesi (KAAN) Konferansı
  17 Nisan 2022 Pazar

Müdürlüğümüz Konferans Salonunda 17.04.2022 Pazar günü; Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığında görevli 1.Sınıf Emniyet Müdürü İbrahim ÜNEY ile 1.Sınıf Emniyet Müdürü Ahmet SULA tarafından Müdürlüğümüz personeli ve eğitimleri devam etmekte olan 27. Dönem POMEM öğrencilerine yönelik “5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun ve ilgili mevzuatı çerçevesinde kamu güvenliğini tamamlayıcı mahiyette görev yapan özel güvenlik görevlilerinin, genel kolluk kuvvetleriyle etkili iletişim ve işbirliği ile entegrasyonunu sağlamak, kamu kaynaklarını daha etkin ve verimli kullanarak aidiyet duygularını geliştirmek, suçu meydana gelmeden önlemek, meydana gelen olaylardan genel kolluğun en seri şekilde bilgilendirilmesini sağlamak, devam eden olaylara etkin ve zamanında müdahale ederek olay yerindeki delillerin sağlıklı şekilde muhafazası ve genel kolluğa teslimi amacıyla Genel Kolluk - Özel Güvenlik İşbirliği ve Entegrasyon Projesi (KAAN)" kapsamında konferans gerçekleştirilmiştir.

Genel Kolluk - Özel Güvenlik İşbirliği ve Entegrasyon Projesi (KAAN) Konferansı