OKULUMUZ

Misyon-Vizyon

Misyon

 

         Atatürk ilke ve inkılâpları doğrultusunda, demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde, hukukun üstünlüğü, insan haklarına saygı ve tarafsızlık ilkelerine bağlı kalarak yasalar ve evrensel değerlerin ışığı altında bireylerin temel hak ve özgürlüklerinin korunmasına, toplumun düzen, barış, huzur ve güvenlik içerisinde yaşamını sürdürmesine katkı da bulunmak üzere emniyet teşkilatının ihtiyaçları doğrultusunda, polis memurlarının hizmet öncesi eğitimlerini etkili bir şekilde gerçekleştirmektir.

 

Vizyon

 

        Emniyet teşkilatının polis memuru ihtiyacını göz önünde bulundurarak, insan merkezli kaliteli eğitimi ile bedensel ve zihinsel anlamda teşkilatın çalışma koşullarına adapte olabilecek, disiplinli ve sistematik düşünebilen polis memurlarının yetiştirilmesi açısından örnek bir polis meslek eğitim merkezi olmaktır.

​​​​

​​